КАКВО ЗНАЕМ ЗА ПРОМИШЛЕНИЯ ДИЗАЙН

Промишленият дизайн е видимият външен вид на продукт или на част от него, определен от особеностите на формата, линиите, рисунъка, орнаментите, цветовото съчетание или комбинация от тях.

Пример за промишлен дизайн е видимият външен вид на колело, на лек автомобил, на сервиз за кафе, грайферите на автомобилните гуми, външния вид на маратонки и на много други изделия.

Според определението: промишленият дизайн е видимия външен вид на всяко изделие, получено по промишлен или занаятчийски начин, включително части, предназначени за сглобяване в съставно изделие, комплект или композиция от изделия, опаковка, графични символи и печатни шрифтове, с изключение на компютърни програми.

Промишленият дизайн може да бъде регистриран в съответно ведомство, като се подаде заявка за това и се получи документ – свидетелство за промишлен дизайн.

Да, за да подлежи на регистрация, промишленият дизайн трябва да е нов и да има оригинален характер, в сравнение с всичко известно до момента.

Преди да се подаде заявка за регистрация на промишлен дизайн, в общия случай, е добре да не разгласява дизайна, а да се запази в тайна.

Различно.
Регистрацията на промишления дизайн в България действа първоначално за 10 години. Притежателят на промишления дизайн може да продължи действието на тази регистрация с още 5 години трикратно. Общата продължителност на регистрацията не може да надвишава 25 години, след което се преустановява.

Регистрацията на Европейския промишлен дизайн е за 5 години, но може да бъде подновявана четири пъти и да даде закрила на дизайна от общо двадесет и пет години.

Международната регистрация на промишлен дизайн е според договора от 1999 г. първоначално за 5 години, като може два пъти да бъде продължена с 5 годишни периоди. Ако националното законодателство на страните по договора предвижда за националните регистрации закрила повече от 15 години, международната регистрация също може да бъде подновявана с 5 годишни периоди в рамките на предвидената продължителност за националните регистрации.

За да се регистрира промишления дизайн, се заплащат задължителни държавни такси към ведомството за регистрация и цена за услугата на представител по индустриална собственост, когато се ползват услугите на този представител.

Таксите за регистрация на промишлен дизайн варират според това дали са включени в заявката един или няколко дизайна, за кога е предвидена публикацията и тн.
За регистрация в България – таксите започват от 370 лв.
За Европейска регистрация – таксите започват от 350 €
За международната регистрация – таксата е комплексна, има особености и се изчислява индивидуално спроред посочените държави, на чиято територия ще действа регистрацията на дизайна.

Нашата цена за регистрация на промишлен дизайн в България е 300 лв.

Цената за регистрация на Европейски промишлен дизайн е 520 лв.

За международна регистрация на промишлен дизайн – цената се определя индивидуално, в зависимост от конкретния казус.

Регистрираният промишлен дизайн дава право на притежателя на дизайна да използва дизайна, както и да забрани на трети лица без негово съгласие да копират или да използват в търговската дейност дизайн, включен в обхвата на закрилата.