УСЛУГИ

МАРКИ

Консултации (вкл. онлайн)

Предварително проучване за регистрация

Регистрация
-подаване на заявка
-защита при опозиция
-сертификат за регистрация

Подновяване на регистрацията

Разпореждане с марката –лицензионни договори, договори за прехвърляне на права и други.

Обучение за марките

Защита на права – процесуално представителство пред административни и съдебни органи

Мониторинг на марката

ПРОМИШЛЕНИ ДИЗАЙНИ

Консултации (вкл. онлайн)

Предварително проучване за регистрация

Регистрация
-подаване на заявка
-сертификат за регистрация

Подновяване на регистрацията

Разпореждане с промишления дизайн – лицензионни договори, договори за прехвърляне на права и други.

Обучение за промишлените дизайни

Защита на права – процесуално представителство пред административни и съдебни органи

Мониторинг на промишления дизайн